luni, 22 august 2016

RUGĂCIUNE FĂCĂTOARE DE MINUNI CĂTRE PURUREA FECIOARA MARIA (Mănăstirea Nicula)


Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare spre tine îmi îndrept gândul, inima şi toate simţurile şi te rog cu lacrimi: Până când Măicuţă a milostivirii va fi această durere necontenită pe pământ?
Până când vrăjmaşii nevăzuţi ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieţilor oameni? Până când vor pângări şi vor necinsti trupurile, sufletele şi vieţile lor? Înşelându-i ca să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine şi să nu dea slavă şi cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt?
 Ridică-te Stăpână Atotbună şi zdrobeşte pe vrăjmaşii noştri şi ai Fiului Tău iubit Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruită-ţi sfinţenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu.
Roagă-te, Fecioară, pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea Evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, orfani, bogaţi, săraci, necăjiţi, bolnavi, pentru cei prigoniţi pentru credinţă, pentru salvarea celor ce au rătăcit în secte, pentru cei răposaţi.
Ajută-ne să ne pocăim toţi oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunţăm la păcate, vicii şi necredinţă. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului Tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele oiţele Sale rănite atât de mult de vrăjmaş.
Roagă-te, Măicuţă Sfântă, şi pentru aceste nevoi ale mele … (rosteşte necazurile pe care le ai şi dorinţele pe care vrei să ţi le îndeplinească Maică Domnului).
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh în vecii vecilor. AMIN.

Rosteşte această rugăciune de cinci ori pe zi, timp de zece zile consecutive, cu 3 lumânări aprinse în casă. Este importantă sinceritatea. La sfârşitul zilelor dai o pâine, o lumânare şi pomelnicul familiei la altarul unei biserici. Dai de pomană la un sărac din biserică: o sticlă de ulei, 1 kg de făină, 1 kg. de fructe şi ce te mai lasă inima şi spui: „ÎN CINSTEA MAICII DOMNULUI”. 
Ai să vezi atunci puterea Maicii Domnului!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu