miercuri, 8 iunie 2016

Rugăciune zilnică pentru a ne alinia cu noile vibraţii energetice:
„În numele Prezenţei Divine Eu Sunt, mă deschid să primesc Iubirea şi Lumina Mamei Divine şi a Tatălui Dumnezeu care curge prin fiecare celulă a fiinţei mele. Cu fiecare respiraţie mă umplu cu forţa vieţii, spre a-mi vindeca mintea, trupul şi sufletul. Sunt prezent(ă) aici şi acum şi fluxurile Iubirii Divine sunt în şi prin mine şi este împărtăşită cu toţi. Eu sunt Iubire, eu sunt Iubire, eu sunt Prezenţa Divină.”

Un comentariu: