marți, 28 martie 2017

Adevăr - şi nuditate, O. M. Aïvanhov„Nuditatea este o trăsătură caracteristică a adevărului. Da, numai adevărul este gol. Așadar, pentru a ne înălţa până la această dezgolire ce carcterizează adevărul, fiecare trebuie să lucreze pentru a se elibera de toate straturile opace din sinea sa, ce îl fac impermeabil influențelor lumii divine. Atunci când atinge această nuditate, el poate merge foarte sus pentru a primi niște mesaje, niște sfaturi, înţelepciunea, iubirea, ajutorul Domnului.
În faţa Cerului trebuie să te prezinţi gol, adică descătuşat de egoismul propriu, de calculele personale, de propriile idei false. Cu cât ne dezvelim, cu atât mai mult ne înălţăm.
Apoi, când coborâm – fiindcă suntem mereu obligaţi să coborâm din nou: atât timp cât ne aflăm pe pământ trebuie să ne îndeplinim și îndatoririle terestre – ne „îmbrăcăm din nou”, adică ne reluăm activităţile, proiectele, legăturile cu familia, cu prietenii, cu vecinii.
Pentru pământ, pentru societate este necesar să ne îmbrăcăm puțin, dar nu şi pentru Cer. Cerul iubeşte numai fiinţele „dezbrăcate”.”

Omraam Mikhaël Aïvanhovluni, 27 martie 2017

Omraam Mikhaël Aïvanhov. Hrana - cum trebuie să o pregătim pentru entitățile celeste„Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor” spunea Iisus. Pentru a interpreta corect aceste cuvinte, trebuie să înţelegem la ce corespund această hrană şi aceşti câini în viața noastră interioară.
Pâinea reprezintă toate lucrurile bune pregătite de inima noastră, de intelectul, de sufletul, de spiritul nostru. Nu trebuie să le lăsăm mâncate de câini, adică în mod simbolic de entitățile inferioare ale planului astral, ci să le păstrăm cu mare grijă pentru a-i hrăni pe îngeri, pe arhangheli şi toate entităţile celeste. Fiindcă niște vizitatori ai lumii divine vor fi fericiţi să vină să locuiască cu noi, dar dacă apropiindu-se, ei constată că nu sunt așteptați și că niște entități inferioare au mâncat deja totul, ei se îndepărtează.
Niște spirite luminoase coboară zilnic să îi viziteze pe oameni. Ele sunt niște oaspeţi regeşti încărcați cu daruri.Trebuie însă să fim cel puțin pregătiți să le primim cu o hrană pe care ele o apreciază: niște gânduri și sentimente de cea mai mare puritate. Altminteri, ele vor pleca.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov


Experiența mistică - o tentativă de a captura spiritul divin


„Cum să definim experienţa mistică?... Prin rugăciune, meditaţie, contemplare, misticul se străduieşte să capteze spiritul divin şi să îl reţină în sufletul său. Această fixare se manifestă în sinea sa sub forma unei iluminaţii, a unei încântări, a unui extaz. Din nefericire, aceste stări superioare nu sunt de durată, el revenind repede la nivelul său de conştiinţă obişnuită, iar pentru a le regăsi, el trebuie să-şi reînnoiască strădaniile.
Numai fiinţele care au reușit să-și prepare în ele un receptacul potrivit pot reţine spiritul divin. Acest receptacul a fost numit în tradiţia ezoterică „cupa Graalului”. Utilizând un alt limbaj, alchimiştii vorbesc despre „captarea volatilului”. Pentru a capta însă volatilul – spiritul cosmic – trebuie să îl condensăm, să îl materializăm, şi este posibil numai lucrând în acelaşi timp asupra procesului invers, adică „volatilizând stabilul”, corpul fizic. Așadar, noi trebuie să ne concentrăm eforturile și asupra materiei corpului fizic pentru a-l purifica, a-l lumina. Fiindcă spiritul acceptă să locuiască numai un corp ce vibrează la unison cu el.”

Omraam Mikhaël Aïvanhovduminică, 26 martie 2017

Afirmații pentru Libertatea Cosmică: o rugăciune alchimică.


    


Eu sunt lumina vie de libertate cosmică!
Îmi concentrez atenția în mod activ spre lumina libertății cosmice în aici și acum! Libertatea cosmică este cea care eliberează lumi și sisteme stelare. Eu sunt conștient/ă, în mod proactiv. Aleg să îmi concentrez atenția în mod activ lumina libertății cosmice aici și acum! Templul corpului meu este cristalin. Celulele mele sunt sănătoase și clare, fluxul sanguin este mai pur, celulele roșii din sânge curg cu ușurință prin sânge, sunt sănătos/sănătoasă și rezistent/ă. (Toate acestea sunt importante pentru a concentra lumina libertății cosmice în aici și acum, nu pentru un viitor îndepărtat, care nu a fost auto-realizat. Este chiar acum.)
Eu consacru activitățile, vorbele și gândurile mele Lui Dumnezeu, zi cu zi. Dumnezeu este dirijorul și stăpânul meu. Îl pot întreba orice și meditând în tăcere, ascult răspunsul. El mă învață tot, astfel încât să pot folosi această îndrumare, în viața mea. 
Dumnezeu îmi revelează misterele utilizării luminii divine (și prin meditație, prin invocare, prin munca mea, prin creativitatea mea, prin vorbele mele, prin schimbarea mea, Dumnezeu va continua să îmi arate, prin inima și prin mintea mea, cum pot folosi magic și mistic lumina divină).
Eu asimilez prin iubire, lumina stelară și lumina solară ca un supus al Duhului Sfânt, în numele întregii omeniri.
Eu primesc și accept o nouă învestitură de lumină sfântă în centrele mele sacre.
Eu sunt o oglindă pentru Dumnezeu, o prismă cosmică și emițător a tot ceea ce este pur și adevărat.
Aura mea este puternică, chakrele mele sunt aliniate, energia și lumina mea, interioare, sunt în cantități infinite și sunt supraalimentat/ă cu prezența Lui Dumnezeu.
Chakrele mele sunt vase ale conștiinței cosmice. Prin purificarea chakrelor mele, pot simți cum energia curge prin mine. Simt flacăra întreită arzând în interiorul pieptului meu, tot timpul, și astfel pot folosi cu dreptate biruitoare, puterea Duhului Sfânt și lumina divină în lumea mea.
Eu accept să primesc și să extind în mod activ, în lume, curenții divini a tot ceea ce este bun și frumos.
Eu inspir și expir fluxul de iubire pură.
Mă umplu cu iubire perfectă, care este cheia tuturor alchimiilor. Iubirea este cheia pentru alchimia perfectă, și dragostea perfectă este cheia pentru toate alchimiile.
Eu Sunt înțelegerea impulsul cosmic al frecvențelor solare, prin purificarea de sine, mă accelerează în cunoașterea divină. Prin vibrațiile, prin frecvențele pe care le am în esența și ființarea mea, pot folosi talentele și darurile mele.
Eu mă apropii de focurile alchimice ale Duhului Sfânt, ca ele să mă curețe și astfel să pot primi, curat/ă, darurile Duhului Sfânt de care am nevoie în calea mea spirituală.
Asimilez o nouă înțelegere a focului sacru și formulelor alchimice ale schimbării.
Sunt înarmat/ă cu o mare lumină și pregătit/ă să întâmpin schimbarile care au loc pe Pământ. Conștiința mă ține vigilent/ă, mă ține conștient/ă și îmi permite să utilizez lumina pe care o invoc, pentru ca în mijlocul schimbărilor și manipulărilor care se produc, ca purtător de lumină să pot face diferența. Sunt integrat/ă în sufletul meu, lumina care curge prin mine este mult mai puternică și pot face o schimbare în orice domeniu doresc și asupra căruia mă concentrez. 
Eu îmi accept misiunea, servind, așa cum a făcut Iisus, în numele evoluțiilor acestei lumi.
Cu ajutorul lui Saint Germain, Eu Sunt un alchimist cosmic și Eu Sunt un arbitru al destinului meu divin. Eu sunt co-creator. Eu sunt integrat/ă în planul divin.Am un cuvânt de spus în destinul meu divin.
Accept spiritul de transmutare cosmică în această zi! Eu pot sprijini, înțelege, simți și utiliza. Eu sunt transformatoare.
Eu sunt lumina Orașul Sfânt în mine și primesc din nou Duhul Sfânt în această zi. Energia feninină se manifestă în mine, aici și acum! Împărăția lui Dumnezeu este în noi. Duhul Sfânt mă reînoiește, aici și acum!
Eu sunt lumina vie de libertate cosmică! Eu Sunt, prezența lui Dumnezeu în mine! Dumnezeu este esența a tot ce am nevoie, toată abundența de care am nevoie în orice moment.


Să vă fie de folos!
Uniune Spirituală


INVOCAREA LUMINII ŞI A IUBIRII

        
Se spune rugăciunea „TATĂL NOSTRU”, apoi:
1. Invoc Lumina şi Iubirea Prea Sfintei Treimi, sunt un canal curat şi perfect, Lumina-mi este călăuză, Iubirea îmi este sprijin şi Putere….x3
2. Invoc Lumina şi Iubirea Tatălui Ceresc, sunt un canal curat şi perfect, Lumina-mi este călăuză, Iubirea îmi este sprijin şi Putere….x3
3. Invoc Lumina şi Iubirea Cristică (Hristică) a Fiului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, sunt un canal curat şi perfect, Lumina-mi este călăuză ,Iubirea îmi este sprijin şi Putere….x3
4. Invoc Lumina şi Iubirea Duhului Sfânt, sunt un canal curat şi perfect, Lumina-mi este călăuză, Iubirea îmi este sprijin şi Putere….x3
5. Invoc Lumina şi Iubirea Prea Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Maică Divină de Lumină, sunt un canal curat şi perfect, Lumina-mi este călăuză, Iubirea îmi este sprijin şi Putere….x3
6. Invoc Lumina şi Iubirea Prea Sfintei Mamei Pământ, Măicuţa Geea, sunt un canal curat şi perfect, Lumina-mi este călăuză, Iubirea îmi este sprijin şi Putere….x3
7. Invoc Lumina, Forţa şi Puterea Iubirii Adevărate, Divine, Iubirea Necondiţionată, sunt un canal curat şi perfect, Lumina-mi este călăuză, Iubirea îmi este sprijin şi Putere….x3
8. Eu Sunt Iubire… Iubirea Eu Sunt….x3
9. Voinţa Divină a Prea Sfintei Treimi este şi Voinţa mea…x3
Cu smerenie, Închin iubirea şi recunoştinţa mea eternă către Prea Sfânta Treime, către Tatăl Ceresc, către Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, către Duhul Sfânt, către Prea Sfânta Conştiinţă Cristică (Hristică), către Prea Sfânta Fecioara Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, Maică Divină de Lumină, către Prea Sfânta Mamă Pământ, Măicuţa Geea, către Iubirea Adevărată, Divină, Iubirea Necondiţionată.
Amin!


sâmbătă, 25 martie 2017

REIKI: Ritual cu lumânări la Luna PlinăSelectarea lumânării
Dimensiunea și durata de ardere
Forma
Culorile lumânărilor
Ritualul / Sesiunea cu Lumânarea încărcată Reiki
Opțional

Ritualurile pentru lună plină sunt , în mare parte, realizate pentru a elibera energii vechi și stagnante, problemele din trecut, furia, negativitățile și blocajele acumulate.

Pentru următorul ritual, aveți nevoie de o lumânare și intenția Reiki. Puteți folosi opțional uleiuri esențiale pentru a unge lumânarea.
Scopul acestui ritual este de a elimina blocajele și elibera negativitățile legate de orice problemă deranjantă.
Elementul foc, are puterea mistică care arde negativitatea și blocajele, manifestă dorința inimii dvs., elimină deochiul și magiile rele. Cel mai bun mod de a face această lucrare mistică a puterii focului este prin lumânări. Lumânările joacă un rol vital atunci când vine vorba despre ritualuri, vindecare și manifestare. Lumânarea transmută întunericul în lumină și negativitatea în pozitivitate.

Fiecărei probleme îi corespunde o anumită culoare a lumânării.

Luați o lumânare de culoarea corespondentă cu problema pe care doriți să lucrați. Puteți folosi mai multe lumânări pentru diferite probleme.
Dacă doriți, puteți folosiți ulei esențial pentru a unge lumânarea.
Respirați adânc de câteva ori. Țineți lumânarea între palme, desenați simbolurile Reiki și gândiți-vă la blocajul pe care doriți să îl eliberați. Încărcați lumânarea cu Reiki, cu intenția de a elibera blocajul dvs. (legat de dragoste / bani / noroc, etc.)
Invocați-i pe Arhanghelul Haniel și Zeița Lunii și cereți-le să vă ajute cu problema asupra căreia lucrați. Conectați lumânarea încărcată Reiki, cu energia Lunii, folosind simbolul Hon Sha Ze Sho Nen. Aprindeți lumânarea.
Concentrați-vă pe flacără. Vizualizați toate blocajele legate de problemele descrise trimise în Univers (flacăra lumânării trimite intențiile Universului). Vizualizați rezultatul dorit, dacă nu puteți vizualiza, vă puteți imagina sau gândi la rezultatul dorit.
Lăsați lumânarea să vă ardă blocajele. Nu suflați în lumânare. Lăsați lumânarea să ardă, atâta timp cât se poate. Nu vă faceți griji în cazul în care se stinge singură. 
Credeți/simțiți că sunteți eliberați de toate blocajele și energiile stagnante. (Încărcați lumânarea cu intenția de a elibera blocajele și lăsați-o să ardă. Simplu!)

Selectarea lumânării
Selectarea lumânării se bazează pe mai multe aspecte: dimensiune, formă și culoare.

Dimensiunea și durata de ardere:
 Selectați dimensiunea lumânării în funcție de ritual, dorință sau sesiunea de vindecare. Anumite ritualuri / sesiuni au nevoie ca lumânarea să ardă mai mult timp, iar alte ritualuri / sesiuni au nevoie ca lumânarea să ardă o scurtă durată de timp.
Adesea, lumânările folosite pentru ritualuri / sesiuni au o durată de două ore pentru a arde.

Forma:
Lumânările mici și rotunde ard într-un timp scurt. Cele cu formă cilindrică sunt cele mai bune, dacă intenționați să o ungeți cu uleiuri esențiale.

Culorile lumânărilor
Selectați culoarea lumânării în funcție de blocajul pe care doriți să îl eliberați:

Roșu - Pasiune, sexualitate, sănătate, voință.
Portocaliu - Ambiție, atracție, gândire clară, succes, justiție.
Galben - Creativitate, clarviziune, încredere, armonie.
Roz - Dragoste, pasiune, comuniune, prietenie
Violet - Îndepărtarea răului/negativităților, abilități psihice, spiritualitate, protecție, protecție în afaceri, vindecare de boli cronice, succes, meditație.
Indigo - Îndepărtarea magiei negre, probleme karmice, spirit de comunicare, meditație.
Verde - Bani, fidelitate, noroc, abundență, căsătorie.
Albastru deschis - Răbdare, conștientizare psihică, depresie, oportunitate.
Albastru închis - Adevar, fidelitate, meditație, inspirație.
Auriu - Creativitate, meditație, înlătură negativitatea, noroc, succes, intuiție, putere.
Argintiu - Elimină negativitate, elimină efectele rele, crește intuiția.
Negru - Înlătură negativitatea și gândurile negative, elimină magia neagră și forțele întunecate, blocaje, „închiderea” ușilor, adevăr, protective.
Alb - Protecție, curățare, vindecare, puritate, comunicarea cu ghizii, viziune clară, meditație, exorcism, clarviziune, pace, putere spirituală, conectarea cu energia lunii. Înlocuiește orice altă culoare a lumânării.

Ritualul / Sesiunea cu Lumânarea încărcată Reiki

a) Curățați spațiu / zona / camera care urmează să fie folosită pentru ritual / sesiune. Desenați simbolul de putere pe toți pereții și în colțuri, ardeți salvie sau tămâie sau un bețișor parfumat. Rugați-vă Lui Dumnezeu, îngerilor și ghizilor spirituali pentru dvs și client, să vă binecuvânteze și să vă ghideze în timpul ritualului / sesiunii.

b) Selectați dimensiunea, forma și culoarea lumânării în funcție de problemă. Puteți sculpta sau scrie/desena, pe lumânare, numele și simbolurile Reiki sau orice alt simbol pe care-l știți.  

c) Ungerea lumânării cu uleiuri esențiale: această etapă este opțională.
Există două moduri de a unge lumânarea:

Pentru a elibera ceva - desenați simbolurile Reiki pe palmele și puneți câteva picături de ulei esențial pe palme. Acum, se ia o lumânare și se freacă cu palma unsă cu uleiul essențial, pornind de la mijloc în sus. Imaginați-vă că se eliberează toate negativitățile (sau orice doriți să eliberați). Apoi, frecați lumânarea de la mijloc în jos și concentrați-vă asupra împământării. În mod alternativ, pur și simplu începeți să frecați, cu ulei essential, lumânarea de jos în sus. 

Pentru „a aduce” ceva
Începeți frecarea cu ulei esențial din partea de sus a lumânării spre mijloc, concentrându-vă pe obiectivul pe care doriți să se realizeze. Apoi, începeți din partea de jos spre mijloc, concentrându-vă asupra împământării. În mod alternativ, pur și simplu începeți să frecați, cu ulei esențial, lumânarea de sus în jos.  

d) Infuzarea Reiki
Țineți lumânarea între palme. În cazul în care nu ați sculptat/desenat simboluri pe lumânare, desenați simboluri Reiki peste lumânare și lăsați energia să curgă cu intenția stabilită. Spuneți intenția de trei ori în timp ce infuzați lumânarea cu Reiki.

e) Aprindeți lumânarea
Imaginați-vă că Lumina și flacăra lumânării trimite intențiile Universului. Stați în fața lumânării și uitați-vă la flacără, vizualizați rezultatul dorit al dorinței dvs. Vizualizați chiar și cu mici detalii.

f) Terminarea ritualului / sesiunii
Lăsați lumânarea să ardă. În cazul în care este nevoie să o stingeți, nu suflați, doar strangulați flacăra și ea se stinge. Dacă lumânarea se stinge de la sine, nu vă faceți griji, credeți că ghizii și îngerii dvs au făcut asta.
Dați Slavă Domnului, îngerilor și ghizilor. Mulțumiți Reiki, focului și lumânării.
După terminarea ritualului, nu vă mai gândiți la el. Aveți credință că atâta vreme cât ați lăsat problema Universului, acum, manifestarea a început.

g) Ceara neconsumată
Aruncați resturile de ceară.


 Opțional:
Puteți să vă scrieți dorințele, împreună cu simboluri Reiki pe o hârtie, citiți cu voce tare, în fața lumânării aprinse, și ardeți hârtia la aceeași flacără și fiți convinși că dorința s-a împlinit.

Să vă fie de folos!

Uniune Spirituală

marți, 21 martie 2017

Vindecarea cauzelor ascunse ale unor situații dificile

REIKI


Puneți mâinile sub capul pacientului sau pe frunte, iar dacă vrea să stea ridicat, mâinile dvs. (ale terapeutului) trebuie așezate pe creștetul capului pacientului.
Conectaţi-vă la situaţia de tratat, în mod obişnuit. Vizualizaţi-i capul ca pe o minge de lumină în care este situaţia de tratat, dați-i lumină și apoi folosiți o afirmație.
De exemplu, dacă pacientul/clientul a suferit mai multe accidente, puteți folosi o expresie asemănătoare cu următoarea afirmație: dau lumină cauzelor din spatele accidentelor și prin lumina care curge prin mâinile mele se vindecă și efectele/urmările acestor accidente.
Acest program este surprinzator de eficient pentru a aduce la suprafaţă şi elibera probleme emoţionale ascunse.

 Uniune Spirituală