duminică, 28 ianuarie 2018

Reiki: Curățarea spațiului personal de energii grele
Emoțiile noastre pot crea o amprentă energetică negativă într-un anumit loc. Dacă într-o cameră a zăcut sau murit o persoană, dacă ați fost furioși sau supărați, în acea încăpere se simte o energie grea.
De exemplu: v-ați reamenajat casa și rezultatul nu este cel scontat, puteți emana emoții negative: frustrare, furie, dezgust.....
Energia toxică dintr-o încăpere poate pătrunde în toată casa.
Dacă ați fi trimis Reiki în întreaga casă înainte de începerea lucrărilor și în fiecare zi când muncitorii vă reamenajau casa, situația ar fi fost una benefică.
Dar dacă energia toxică s-a acumulat, casa, grădina, anexele, etc., trebuie curățate, fiecare în parte.
Puteți trasa Simbolurile Reiki în fiecare colț al camerei, pe pereți, podea și tavan. Desenați Simbolurile invers acelor de ceasornic, de exemplu, din primul colț în care le aplicați vă rotiți spre stânga și desenați pe următorul colț al camerei, apoi pe pereți, podea și tavan.
Vizualizați simbolurile colorate: aurii, purpurii, albe, în curcubeu. Trasați Simbolurile Reiki cu tămâie sau bețișoare de champa.
Apoi, stând în mijlocul camerei, puteți spune rugăciunea Crucii.
Sau puteți invoca ajutorul îngerilor: „Invoc prezența tuturor entităților de lumină care vor, pot și trebuie să vină. Vă cer cu iubire și  recunoștință să clarificați energia acestei camere. Vă mulțumesc că ați adus energie benefică în această cameră astfel încât să ne simțim bine aici!”
Puteți lăsa geamurile deschise, să intre lumina, soarele, aerul curat cu aceeași intenție să purifice energia camerei.
Când simțiți energia camerei mai ușoară, treceți la următoarea cameră. În același mod puteți proceda în grădină, terasă, anexe....
Ar trebui ca la sfârșitul „curățării” să simțiți energia locuinței mult mai liniștită, mai relaxată și mai „hrănitoare”, să vă simțiți mult mai bine în acel spațiu.
Puteți folosi aceeași metodă la birou, servici, cabinet, în orice spațiu în care petreceți un anumit timp.
Curățați-vă spațiul o dată pe săptămână sau ori de câte ori simțiți că s-au acumulat tensiuni, stres, energii reziduale.
În camera în care faceți terapie, de orice tip, ideal ar fi să se facă curățare după fiecare pacient/client, asta până veți învăța să „programați” curățarea...

Să vă fie de folos!

Uniune Spirituală

miercuri, 24 ianuarie 2018

Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
Icoana Maicii Domnului „cu șapte săgeți” mai este numită și „îmblânzirea inimilor împietrite”.
Simbolic, suferinţa Maicii Domnului îndurată în timpul răstignirii fiului său, este reprezentată pe icoană prin şapte săgeţi sau săbii ce trec prin inima ei. Numărul şapte simbolizează aici deplinătatea suferinţei, îndurată de către Maica Domnului în timpul vieţii sale pământeşti.
Durerea Maicii Domnului exprimată în icoană, simbolizează suferința fiecărei persoane care suportă necazuri, durerea abandonului, morții sau pierdeii, suferințe sufletești, chinul disperării sau a altor suferințe care pot apărea în calea vieții.  
Icoana Maicii Domnului „cu șapte săgeți” se cinstește în Duminica Tuturor Sfinților, la sărbătoarea Întâmpinării Domnului (2 februarie), în ziua dinaintea ajunului sărbătorii Adormirii Maicii Domnului (13 august) dar și pe 26 august pe rit vechi. 
Această icoană în anul 1830, a fost purtată într-o procesiune prin orașul Vologda în care a fost o epidemie de holeră și epidemia s-a oprit.
Un bărbat bolnav s-a rugat fierbinte în fața Icoanei, și acesta s-a vindecat în mod miraculous.
Copiile acestei icoane poartă harul originalului, realizând numeroase vindecări și diferite minuni.
Icoana Maicii Domnului „cu șapte săgeți” este una din „icoanele plângătoare”. Se știe că aceasta a lăcrimat pe 12 august 2000, atunci când s-a produs dezastrul de pe submarinul Kursk, dar și pe 11 septembrie 2001, atunci când Turnurile Gemene din New York au fost distruse.
Rugându-ne în fața acestei icoane pentru dușmanii noștri, acestora li se va îmblânzi inima și își vor schimba atitudinea.
Este recomantat să ne rugăm și pentru noi înșine, pentru a șterge tristețea din suflet, pentru a ne umple de bucuriei și să fim conștienți de Împărăția Luminii și iubirii.
Se spune că purtând această icoana asupra noastră, nici un dușman nu ne poate birui.
Să ne fie de folos citirea următorului acatist!
Uniune Spirituală

Acatistul Maicii Domnului la Icoana cu şapte săgeţi
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Condacul 1:
Celei alese dintre toate fiicele neamurilor, Fecioarei Maria, Maica Fiului lui Dumnezeu prin care a venit mântuirea lumii, cu umilinţă îi strigăm: Caută la viaţa noastră cea plină de scârbe; Știi scârbele şi durerile ce le-ai îndurat când ai fost pe pământ, fă cu noi după mila ta cea mare să-ţi cântăm aşa: Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
Icosul 1:
Îngerul ce a vestit păstorilor din Betleem Naşterea Mântuitorului lumii, împreună cu puterile cereşti au cântat: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire». Iar tu, Maică, n-ai avut unde să-ţi pleci capul şi ai născut pe Fiul tău în staul, înfăşându-L în scutece şi punându-L în iesle. Cunoscând tristeţea sufletului tău îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că pe Fiul tău, cu glasul gurii tale L-ai mângâiat;
Bucură-te, că Pruncul Cel veşnic cu scutece L-ai înfăşat;
Bucură-te, că pe Cel ce ţine lumea, cu lapte L-ai hrănit;
Bucură-te, că staulul dobitoacelor ca un rai s-a arătat;
Bucură-te, că Tron de heruvimi, pe pământ te-ai arătat;
Bucură-te, că în naştere şi după naştere, Tu Fecioară ai rămas;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
Condacul 2:
Văzând Dumnezeiescul Prunc culcat în iesle, au venit păstorii să se închine, vestind cele spuse de înger despre Acesta. Iar Maria păstra cuvintele acestea în inima ei. Şi după opt zile Pruncul a primit numele Iisus ca Om, după Lege. Văzând smerenia ta Maică şi Fecioară, îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 2:
Având credinţă statornică în Dumnezeu şi împlinind Legea, într-a 40-zi au adus la Templu pe Iisus părinţii Săi şi L-au pus înaintea Domnului, împreună cu jertfele de curăţire cum era scris în Lege, Noi, însă cântăm aşa:
Bucură-te, că pe Făcătorul lumii, în Templu L-ai adus îndată;
Bucură-te, că de Dreptul Simeon, cu bucurie ai fost întâmpinată;
Bucură-te, Una curată între femei binecuvântată;
Bucură-te, că scârba ca pe o cruce în smerenie ai purtat-o;
Bucură-te, că voia lui Dumnezeu, totdeauna ai ascultat-o;
Bucură-te, că pildă de răbdare şi de smerenie ne-ai arătat;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
Condacul 3:
Cu putere de Sus ai fost întărită, Maica Domnului, când ai auzit cuvintele Dreptului Simeon: «Acesta este spre căderea şi ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni împotrivire şi prin sufletul tău va trece sabie ca să descopere gândurile multor inimi». Mare scârbă a străpuns atunci inima ta, o, Maica Domnului şi cu durere ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 3:
Plănuind Irod să nimicească pe Prunc, a trimis să ucidă pe toţi copiii Betleemului, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care-l aflase de la magi. Dar după porunca lui Dumnezeu dată prin înger lui Iosif în vis, toată sfânta familie a fugit în Egipt şi a rămas acolo şapte ani până la moartea lui Irod. De aceea îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că greul călătoriei cu dragoste l-ai suferit;
Bucură-te, că idolii au căzut, de puterea Fiului tău biruiţi;
Bucură-te, că între necredincioşi ani ai petrecut;
Bucură-te, că din Egipt cu Pruncul şi cu Iosif în Nazaret ai venit;
Bucură-te, că aici la Iosif dulgherul, în sărăcie ai trăit;
Bucură-te, că-n toată viaţa, ai muncit foarte cinstit;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
Condacul 4:
Vifor de tristete a cuprins pe Maica lui Dumnezeu, întorcându-se din Ierusalim şi neaflând în cale pe Pruncul Iisus. S-au întors şi L-au aflat după trei zile, şezând în Templu, ascultând şi întrebând pe cărturari. Deci I-a zis Lui Maica: «Fiule, de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi». Iar El a zis către ei: «De ce era să Mă căutaţi? Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu?» Şi Maica păstrând aceste cuvinte în inimă, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 4:
Domnul Iisus a străbătut toată Galileea, învăţând prin sinagogi şi propovăduind Evanghelia împărăţiei, vindecând orice boală şi orice neputinţa în popor şi a mers vestea despre Dânsul prin toată Siria încât i-au adus pe toţi bolnavii, demonizaţii şi neputincioşii de I-a vindecat. Iar Tu Maică văzând profeţia împlinindu-se, cu durere ai cunoscut că se apropie timpul când Fiul tău va fi adus jerfă pentru păcatele lumii. De aceea te fericim Maică, şi-ţi cântăm:
Bucură-te, că pe Fiul tău în slujba poporului L-ai dat;
Bucură-te, căci cu inima înfrântă lui Dumnezeu te-ai jertfit;
Bucură-te, că de potopul păcatelor lumea o ai mântuit;
Bucură-te, că ai zdrobit capul şarpelui cel vechi;
Bucură-te, că pe sine jertfă lui Dumnezeu te-ai adus;
Bucură-te, că tristă ai fost Maica Domnului Iisus;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
Condacul 5:
Propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu, Iisus a mustrat mândria fariseilor ce se credeau drepţi şi care ascultând pildele Lui, înţelegeau că despre dânşii vorbea şi căutau ca să-L prindă, dar se temeau de popor care-L socotea Prooroc. Ştiind acestea, Maica Domnului scârbită pentru Fiul ei, se temea să nu-L omoare Şi întristată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 5:
Văzând unii dintre iudei învierea lui Lazăr, au mers la farisei şi le-au spus ce a făcut Iisus. Caiafa care era mare preot în anul acela, a zis: «Mai bine este nouă ca să moară Unul pentru popor şi să nu piară tot neamul» şi de atunci căutau cum să-L omoare. Noi însă, Preacurată îţi cântăm:
Bucură-te, că ai născut pe Mântuitorul lumii întregi;
Bucură-te, Maica Domnului că suferinţele le întelegi;
Bucură-te, Împărăteasa cerurilor cea binecuvântată;
Bucură-te, că doar tu te rogi pentru lumea toată;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
Condacul 6:
Iuda – unul din cei doisprezece, la început apostol apoi vânzător, s-a dus la mai-marii preoţi să-şi vândă Învăţătorul. Iar ei auzind s-au bucurat şi i-au făgăduit arginţi, ca plată. Tu însă, Maica Domnului, scârbită pentru iubitul tău Fiu, ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 6:
Stând la Cină cu ucenicii Săi, Domnul Hristos, a spălat picioarele acestora, dând pildă de smerenie şi le-a zis lor: «unul dintre voi Mă va vinde». Noi însă, Maica lui Dumnezeu, suferind împreună cu Fiul, îţi cântăm acestea:
Bucură-te, Maica Domnului de ale inimii dureri chinuită;
Bucură-te, că în valea plângerii, ai suferit multscârbită;
Bucură-te, că în rugăciune ţi-ai găsit bun adăpost;
Bucură-te, că celor scârbiţi într-una bucurie le-ai fost;
Bucură-te, potolirea întristărilor noastre;
Bucură-te, că ne izbăveşti din păcate;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.

Condacul 7:
Vrând să arate iubirea Sa de oameni şi mulţimea milei sale, Domnul Hristos la Cina cea de Taină, împărtăşind pe ucenicii Săi cu sfânt Trupul Său şi Preacuratul Său Sânge, le-a poruncit să facă pururea aceasta în Numele Său. Iar cu bucurie au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 7:
Nouă minune a arătat Domnul ucenicilor Săi, prin făgăduinţa că le va trimite pe Duhul Său cel Sfânt şi Mângâietor, Cel ce de la Tatăl purcede, şi care va mărturisi despre Dânsul şi-i va învăţa tot adevărul. Iar noi, cu Duhul Sfânt, îţi cântăm:
Bucură-te, a Duhului celui Sfânt cămară;
Bucură-te, Palat atotluminos şi preaînfrumuseţat;
Bucură-te, largă încăpere a lui Dumnezeu-Cuvântul;
Bucură-te, că ai adus din ceruri pe Mărgăritarul-Sfântul;
Bucură-te, că prin naştere, uşile raiului ni le-ai deschis;
Bucură-te, că semn al milei cereşti, nouă ni te-ai arătat;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
Condacul 8:
Străin lucru si dureros este, că Iuda cu un sărut şi-a vândut învăţătorul. Ostaşii şi comandantul lor L-au prins pe Iisus şi, legându-L L-au dus la arhiereul Ana mai întâi, apoi la Caiafa. Maica Domnului aştepta hotărârea pentru Iubitul său Fiu, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 8:
Iudeii toţi L-au dus pe Iisus de la Caiafa la Pilat în pretoriu, pârându-L că este un făcător de rele. Pilat L-a cercetat şi le-a spus lor că nici o vină n-a aflat într-Însul. Noi însă, îţi cântăm acestea:
Bucură-te, că ai avut inima de durere zdrobită;
Bucură-te, că pentru Fiul tău ai plâns preascârbită; .
Bucură-te, că pe Fiul tău cel iubit L-ai văzut la judecată;
Bucură-te, că fără cârtire ai răbdat durerea toată; .
Bucură-te, roaba Domnului, ce plângi şi te tânguieşti;
Bucură-te, Împărăteasa lumii, ce rugăciunile noastre le primeşti;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
Condacul 9:
Toate neamurile te fericesc, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, Stăpână şi Maica Răscumpărătorului nostru; cu naşterea ta ai adus bucurie la toată lumea. Apoi ai avut mare scârbă, văzând pe Fiul tău batjocorit, la chinuri şi moarte vândut. Noi, însă, cântare de umilinţă îţi aducem, o, Preacurată, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 9:
Cei mai vestiti ritori nu pot să spună, Mântuitorule, suferinţele ce le-ai purtat, când ostaşii Ţi-au împletit cunună de spini şi Ţi-au pus-o pe cap, îmbrăcându-te în haină roşie. Noi cunoscând suferinţa Ta, şi a Maicii Tale celei preacurate; îi cântăm aşa:
Bucură-te, că ai văzut pe Fiul tău, scuipat şi bătut;
Bucură-te, că pe Cel ce L-ai hrănit la sân, dispreţuit L-ai văzut;
Bucură-te, că în haină roşie şi cu spini încununat L-ai văzut;
Bucură-te, că împreună cu El ai pătimit;
Bucură-te, că L-ai văzut pe Dânsul, de ucenici părăsit;
Bucură-te, că de judecătorii cei fărădelege, L-ai văzut osândit;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce ptefaci scârba în bucurie.
Condacul 10:
Vrând să-L scape pe Iisus, Pilat a zis poporului iudeilor: «Este obiceiul de a vă elibera un întemniţat de Paşti. Vreţi să vă eliberez pe Împăratul iudeilor?» Atunci toţi au strigat: «nu pe El, ci pe Baraba!» Lăudând milostivirea lui Dumnezeu care a dat pe Unicul Său Fiu la moarte de Cruce, ca să ne izbăvească pe noi, de moartea cea veşnică, îi cântăm Lui: Aliluia!
Icosul 10:
Zid şi scăpare fii nouă, Stăpână, celor căzuţi în scârbe şi boli, că însăţi ai suferit, auzind pe iudei strigând: «Răstigneşte-L, răstigneşte-L!» Acum auzi-ne şi pe noi cei ce-ţi cântăm ţie:
Bucură-te, Maica milostivirii, ce ne-ai şters plânsul cel de durere;
Bucură-te, a păcătoşilor căzuţi, grabnică mântuire;
Bucură-te, a creştinilor mijlocitoare neruşinată;
Bucură-te, că de patimile cele rele ne mântuieşti îndată;
Bucură-te, că inimii înfrânte îi dăruieşti veselie;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie;
Condacul 11:
Cântare de umiiinţă aducem Mântuitorului lumii, Care de bunăvoie a mers la patimi şi moarte de cruce. Ostaşii L-au dus la Golgota şi L-au răstignit. Lângă crucea lui Iisus stăteau: Maica Lui şi mironosiţele femei. Deci, Iisus văzând pe Maica Sa şi pe ucenicul pe care-l iubea, i-a zis Maicii Sale: «Femeie, iată fiul tău!»; apoi ucenicului Său: «Iată Maica ta!» şi din ceasul acela a luat-o ucenicul la sine. Iar tu, Maica Domnului, văzând pe Fiul tău pe Cruce murind, ai cântat cu amărăciune lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 11:
«FiuI meu şi Dumnezeule Veşnic, Creatorul a toată făptura, cum rabzi chinuri pe Cruce?» zicea, plângând Curata Fecioară. Prin străină naşterea Ta, am fost mai fericită decât toate maicile, dar vai mie, că văzându-Te acuma răstignit, sabia îmi străpunge inima. Noi amintindu-ne de durerea ta, plângând cântăm acestea:
Bucură-te, că de bucurie şi veselie n-ai avut parte;
Bucură-te, că ai văzut a Fiului tău moarte de pe cruce;
Bucură-te, că pe Fiul tău cel iubit L-ai văzut răstignit;
Bucură-te, Mieluşea, care pe Mielul junghiat L-ai văzut;
Bucură-te, că pe Doctorul sufletesc şi trupesc L-ai văzut rănit;
Bucură-te, că pe Fiul tău înviat din morţi L-ai privit;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
Condacul 12:
“O, Lumina mea cea dulce, nădejdea şi viaţa mea, o, Bunule Doamne, cum Te stingi pe Cruce” – Fecioara suspinând grăia: «Grăbeşte-te, Iosife, la Pilat şi cere trupul Învăţătorului tău!» Iar pe Tine văzându-Te gol şi fără slavă zicea: «Fiul meu, sabie a trecut prin sufletul meu, după spusele dreptului Simeon». Iar noi suferind împreună cu Maica Ta, Milostive Mântuitorule, Cel ce Te-ai săvârşit pe Cruce, rupând zapisul păcatelor noastre, Te rugăm, dă-ne har ca să-Ţi cântăm cu dragoste: Aliluia!
Icosul 12:
Cântând milostivirea Ta, Iubitorule de oameni, mă închin îndurărilor Tale, Stăpâne. Ca vrând să mântuieşti făptura Ta ai primit moartea, – zicea Preacurata. Ci cu învierea Ta, Mântuitorule, miluieşte-ne şi pe cei ce cântăm:
Bucură-te, că ai văzut mort pe Domnul Cel slăvit;
Bucură-te, că ai sărutat trupul Fiului tău adormit;
Bucură-te, că Lumina cea dulce, pe Domnul, în mormânt L-ai aşezat;
Bucură-te, că pe Fiul tău cu atâta jale L-ai îngropat;
Bucură-te, căci cu giulgiu, Trupul sfânt L-ai înfăşurat;
Bucură-te, că sabia tristeţii te-a îndurerat;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
Condacul 13:
O, Prealăudată Maică, Cea căzută de scârbă şi de durere sub crucea Fiului tău şi Dumnezeu, ascultă suspinele şi plânsul nostru, şi ne scapă de scârbe, de dureri şi de moartea cea veşnică pe toţi cei ce nădăjduim în nespusa ta milostivire şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)
Apoi Icosul 1 şi Condacul 1
Icosul 1:
Îngerul ce a vestit păstorilor din Betleem Naşterea Mântuitorului lumii, împreună cu puterile cereşti au cântat: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire». Iar tu, Maică, n-ai avut unde să-ţi pleci capul şi ai născut pe Fiul tău în staul, înfăşându-L în scutece şi punându-L în iesle. Cunoscând tristeţea sufletului tău îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că pe Fiul tău, cu glasul gurii tale L-ai mângâiat;
Bucură-te, că Pruncul Cel veşnic cu scutece L-ai înfăşat;
Bucură-te, că pe Cel ce ţine lumea, cu lapte L-ai hrănit;
Bucură-te, că staulul dobitoacelor ca un rai s-a arătat;
Bucură-te, că Tron de heruvimi, pe pământ te-ai arătat;
Bucură-te, că în naştere şi după naştere, Tu Fecioară ai rămas;
Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.
Condacul 1:
Celei alese dintre toate fiicele neamurilor, Fecioarei Maria, Maica Fiului lui Dumnezeu prin care a venit mântuirea lumii, cu umilinţă îi strigăm: Caută la viaţa noastră cea plină de scârbe; Știi scârbele şi durerile ce le-ai îndurat când ai fost pe pământ, fă cu noi după mila ta cea mare să-ţi cântăm aşa: Bucură-te, Maică preascârbită, ceea ce prefaci scârba în bucurie.


RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI
O, multîndurerată Maica Domnului ceea ce eşti mai presus decât toate fiicele neamurilor, pentru curăţia ta şi mulţimea suferinţelor ce le-ai răbdat pe pământ, primeşte rugăciunile şi suspinarea noastră şi ne păzeşte sub acoperământul milostivirii tale, că alt adăpost şi caldă mijlocire, afară de tine nu avem. Ca ceea ce ai îndrăzneală spre Cel născut din tine, ajută-ne şi ne miluieşte cu rugăciunile tale, să scăpăm de toate săgeţile urii, vrăjmăşiei şi dezbinării dintre noi. Potoleşte inimile învrăjbite şi întoarce în ele dragostea cea frăţească, pentru ca iubindu-ne unii pe alţii, să ne trăim viaţa în pace şi bună înţelegere, şi astfel, să ajungem cu toţii şi în împărăţia cerurilor, unde împreună cu toţi sfinţii vom cânta slavă Unui Dumnezeu în Treime: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, totdeauna acum şi pururea şi în nesfârşiţii veci. Amin.marți, 16 ianuarie 2018

Protecţia. Extras din: Volodea Ciorici


 Invoc acum cea mai înaltă Protecţie Divină, în timpul meditaţiei şi în fiecare moment al zilei în care este necesar. Cer ca Spaţiul meu Sacru să fie scăldat şi protejat de Lumina Aurie a Prezenţei mele Divine. Cer ca Lumina Albastru-Turcoaz a Arhanghelului Mihail să mă înconjoare şi să mă protejeze în timpul acestei meditaţii.
După ce rostim calm dar ferm această invocare în etapa protecţiei (vedeti mesajul precedent), este de folos sa vizualizăm o Lumină Aurie coborând din ceruri prin chakra coroanei (creştetul capului) prin tot corpul. Corpul nostru străluceşte de Lumina Aurie.
Vizualizăm apoi al doilea strat al Protecţiei, Lumina Albastru-Turcoaz a Arhanghelului Mihail. Aceasta înconjoară corpul nostru, scăldat şi impregnat de Lumina Aurie a Prezenţei noastre Divine.
Vizualizăm şi al treilea strat de protecţie, ce înconjoară stratul turcoaz. Acest al treilea strat este format tot din Lumina Aurie a Prezenţei noastre Divine.
Ca analogie, pentru a fi mai uşor, putem să vizualizăm şi să ne simţim ca într-un Ou Divin, unde „gălbenuşul” suntem noi, scăldaţi în lumina Aurie, „albuşul” este Lumina Albastru-Turcoaz a Arhanghelului Mihail, iar „coaja” este formată tot din Lumina Aurie. Cei care au dificultăţi în vizualizare nu trebuie să îşi facă probleme. Este foarte important să simţim şi să ştim că straturile de protecţie evocate mai sus şi invocate în momentul anterior funcţionează. Dacă reuşim şi în timpul zilei (atunci când nu suntem prinşi în treburi urgente) să simţim această protecţie (ceea ce este echivalent cu invocarea şi recepţia ei), este foarte folositor. (din Învăţături spirituale)


vineri, 12 ianuarie 2018

MEDITAȚIE cu Arhanghelul Raziel și energia curcubeu pentru a ne crește puterea spirituală
Ca ființe spirituale, noi ar trebui să eliminăm sentimentul de separare și să ne reamintim că suntem una cu întregul Univers.
Pentru a ne recupera puterea îl putem invoca pe Arhanghelul Raziel.
Arhanghelul Raziel este descris ca fiind un bărbat cu barbă, un înțelept care cunoaște tainele Universului. El ne poate ajuta să ne înțelegem existența, să ne soluționăm disputele cu alți semeni, să ne armonizăm relațiile de familie, să stăpânim arta manifestării, să ne vindecăm cea de-a șasea chakră, să ne dezvoltăm abilitatea de a vedea dincolo de ceea ce ne arată simțurile, să ne dezvoltăm capacitatea de (auto)vindecare, să ne „scoatem” la suprafață, din adâncul ființei, cunoașterea.
Cu cât vom lucra mai mult cu Arhanghelul Raziel, cu atât mai mult ne vom recăpăta puterea spirituală, ne vom crește capacitatea de vindecare pentru noi înșine și pentru alte persoane, vom înțelege Universul, vom conștientiza unitatea cu întreaga existență, vom putea manifesta, vom deveni co-creatori și ne vom rescrie destinul după propria dorință.
Următoarea meditație este indicat să fie făcută înainte de a merge la culcare, deoarece procesul de vindecare poate continua și în somn.

MEDITAȚIE cu Arhanghelul Raziel și energia curcubeui pentru a ne crește puterea spirituală

Aprindeți o lumânare. Puteți pune o muzică liniștitoare. Purificați-vă mediul. Așezați-vă confortabil.
Centrați-vă respirând profund de câteva ori.
Invocați-l pe Arhanghelul Raziel și cereți-i să vă fie ghid și să stea lângă dvs.
Vizualizați lumina unui minunat curcubeu peste dvs. Acest lucru va face legatura cu Arhanghelul Raziel și cu Reiki (ambele sunt asociate cu lumina curcubeu).
Vedeți cum această lumină curcubeu curge și vă înconjoară, de la cap până la picioare, spălându-vă interiorul și exteriorul.
Vedeți-vă în această lumină și energie curcubeu.
Vizualizați simbolurile Reiki, pe care le doriți, în această lumină curcubeu și lăsați-le să lucreze asupra dumneavoastră. Folosiți DKM dacă aveți acces la acest simbol.
Stați în această vizualizare o vreme. Relaxați-vă și lăsați energia curcubeului să lucreze asupra dvs.
După un timp, extindeți-vă. Vedeți-vă ca o formă energetică care se deplasează dincolo de corp și devine una cu Universul.
Vedeți-l pe Arhanghelul Raziel și mergeți lângă el. Simțiți cum energia lui vă cuprinde și cum deveniți, asemenea lui, înțelepți și puternici.
Acum, în lumina curcubeului, sunteți în stare să vă vedeți legătura cu toată existența și simțiți-vă Sinele dvs adevărat.
Simțiți cum toate blocajele din al treilea ochi se dizolvă și cum odată cu dizolvarea lor vă reapare puterea de vindecare. 
 Permiteți talentelor dvs să se reîntoarcă. Revendicați-vă harurile, darurile, aptitudinile, capacitățile pe care le-ați avut...
(Dacă acum sunteți vindecător Reiki, este destul de probabil să fi fost astfel și în alte vieți.)
 Lasați-vă intuiția să vă îndrume spre altă zonă care ar necesita vindecare suplimentară.
Orice situație sau zonă apare în conștiința dumneavoastră în acest moment necesită vindecare suplimentară.
Vizualizați lumina și energia curcubeului în jurul acestei situații sau zone, vindecând.
Rămâneți în această stare atâta timp cât doriți și absorbiți toată energia care vă este trimisă.
Când simțiți că absorbția a încetat, nu vă ridicați brusc, permiteți-vă să reveniți lent la starea normală de conștiință.
Mulțumiți Arhanghelului Raziel și Reiki pentru ajutorul pe care vi l-au oferit.

Să vă fie de folos!

Uniune Spirituală

Chakrele tălpilor picioarelor


Chakrele tălpilor picioarelor sunt foarte importante, dar din păcate adesea se uită să li se dea Reiki. Ele pot susține și vindeca celelalte chakre majore.
Chakrele picioarelor sunt foarte importante deoarece ajută la trecerea Energiei Divine în Mama Pământ, ceea ce face ca pământul să se vindece. Picioarele au „rădăcini” care se extind în Pământ.

Dacă aveți oricare simptom de mai jos aveți chakrele tălpilor picioarelor blocate sau închise.

Simptome ale chakrelor tălpilor blocate sau închise:
- oboseală
- insomnie
- coșmaruri
- vă simți aerieni/neîmpământați
- vă simți agitați
- vă simți dezorientați și deconectați
- vindecarea sau recuperarea se face greu
- vă lipsește creativitatea.

Chakrele tălpilor picioarelor sănătoase sau deschise:
Accelerează procesul de vindecare.
Asigură o împământare puternică.
Sunt eliminate energiile negative, atacurile psihice, coșmarurile, etc. 
Oboseala și stresul sunt reduse.
Puteți atrage cu ușurință lucruri în viața dvs.
Sunt înlăturate blocajele legate de manifestare.
Somnul este liniștit și odihnitor.
Chakrele sănătoase ale tălpilor picioarelor ajută la trecerea energiei spre toate chakrele majore.

Metode de a deschide/debloca chakrele tălpilor picioarelor:
- Mergeți cu picioare goale prin iarbă.  
- O altă metodă: „înfingeți-vă” tălpile picioarelor goale în pământ și imaginați-vă că chakrele picioarelor se rotesc și se deschid. Vizualizați rădăcini care vă ies tălpile picioarelor și intră prin fiecare strat și pătrund profund în Mama Pământ.
- Puteți folosi cristalele de pământ pentru a deschide chakrele picioarelor. (Cristale de pământ: Hematite, Turmalina Neagră, Jasper Dalmațian, Blue Kyanite, Jasper roșu, etc.)
- Umpleți cada de baie sau o găleată cu apă călduță. Așezați niște cristale de pământ în cadă. Puneți picioarele în cada cu apă și pur și simplu călcați cristalele cu picioarele.  
-  Dați Reiki chakrelor picioarelor. Folosiți simbolul Rama din Karuna pe tălpi. Desenați de la nivelul șoldurilor Kryia cu spiralele în mijlocul tălpilor și care apoi coboară în centrul pământului unde se ancorează.

Să vă fie de folos!
Uniune Spirituală


miercuri, 10 ianuarie 2018

Vindecarea vieților trecute folosind Karuna® Reiki și Karmic Reiki
Următorul tratament Reiki se face inițial timp de 21 de zile.

1. Conectați-vă cu clientul prin Hon Sha Ze Sho Nen. Scanați-i aura pentru ai verifica dezechilibrele energetice.
2. Apoi desenați-vă simbolul fluturelui emoțional pe palme și periați aura persoanei cu intenția să o curățați de energiile sale karmice și cu intenția de a fi curățat trecutul său. Când simțiți că fluxul se oprește treceți la pasul 3.
3. Activați-vă în palme simbolul Taoist Grace pentru a elimina orice model de ego și gândire negativă din aura clientului.
4. Activați-vă Mei Ku Do și Mei Tu Nyo pe palme și în al treilea ochi și trimiteți energiile în chakra inimii clientului, vizualizând cum de aici, energia curge spre chakra rădăcină și înapoi de la rădăcină urcă pe spate către chakra dorsală a inimii eliberându-l de ego și de trecutul său karmic, eliminându-i toate blocajele și întărindu-i aura. Când simțiți că fluxul se oprește treceți la pasul 5.
5. Activați-vă în palme simbolurile Zonar și Halu și dați aceste energii chakrei dorsale a inimii și celei dorsale a plexului solar ale clientului, cu intenția de a-l vindeca complet de problemele sale karmice legate de trecutul său. Când simțiți că fluxul se oprește treceți la pasul 6.
6. Sigilati vindecarea cu Cho Ku Rei și mulțumiți-i Sinelui Superior pentru că v-a ajutat să vindecați trecutul clientului.
  

Uniune Spirituală

Vindecarea alergiilor folosind Karuna® Reiki și Karmic Reiki
Acest tratament Reiki necesită 45 zile pentru a avea rezultate bune în îndepărtarea alergiilor clientului dvs.

Conectați-vă cu Sinelele dvs. Superior....
1. Conectați-vă cu clientul prin Hon Sha Ze Sho Nen. Scanați-i aura pentru ai verifica dezechilibrele energetice.
2. Apoi desenați-vă simbolul fluturelui emoțional pe palme și periați aura persoanei cu intenția să o curățați de energiile sale karmice și cu intenția de a fi curățată alergia. Când simțiți că fluxul se oprește treceți la pasul 3.
3. Activați-vă în palme simbolurile Zonar, Gnosa, Shanti și Rama. Dați energie în Chakra inimii clientului și vizualizați cum această energie îi umple întregul corp. Când simțiți că fluxul se oprește treceți la pasul 4.
4. Activați-vă în palme Dai Ko Myo și sigilați-i complet aura. Mulțumiți-i Sinelui Superior pentru că vă ajută în îndepărtarea alergiilor clientului dvs.